Условия за ползване

Последна актуализация: 16 март 2021 г.

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате Нашата услуга.

Тълкуване и определения

Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия:

 • Свързано лице означава субект, който контролира, контролира се или е под общ контрол с дадена страна, където „контрол“ означава собственост върху 50% или повече от акциите, дялово участие или други ценни книжа, имащи право на глас за избор на директори или друг управляващ орган .
 • Държавата се отнася за: България Фирма (наричана в настоящото споразумение или „Дружеството“, „Ние“, „Ние“ или „Нашето“) се отнася до „Тотем Спорт“ ООД, ул. Пирин 100, Банско, България. Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
 • Услугата се отнася до уебсайта. Правила и условия (наричани също „Условия“) означават тези Правила и условия, които формират цялото споразумение между Вас и Компанията относно използването на Услугата. Настоящото споразумение за Общи условия е създадено с помощта на Генератора на Общи условия. Услуга на социални медии на трети страни означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показани, включени или предоставени от Услугата.
 • Уебсайтът се отнася до ски център Тотем Банско, достъпен от www.totemskibansko.com, собственост на фирма Тотем Спорт ООД с ЕИК: 200946305 и седалище адрес: гр. Асеновград, ул.ПИРОТСКА 4.
 • Вие – под вие се има предвид физическото лице, което има достъп или използва Услугата, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което такова лице има достъп или използва Услугата, както е приложимо.

Това са Общите условия, регулиращи използването на тази услуга и споразумението, което действа между Вас и Компанията.

Настоящите Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители относно използването на Услугата.

Вашият достъп до и използването на Услугата е обусловен от Вашето приемане и спазване на настоящите Общи условия. Тези Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата. С достъп до Услугата или използване на нея Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от настоящите Общи условия, няма да имате достъп до Услугата. Вие заявявате, че сте на възраст над 18 години. Компанията не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата. Вашият достъп до и използването на Услугата също е обусловен от Вашето приемане и спазване на Политиката за поверителност на Компанията.

Нашата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта и Ви разказва за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, преди да използвате нашата услуга.

Доставка, право на връщане на продукти и отказване от услуги

Доставка

 • Предоставяме възможност за доставка само в рамките на България. Ако се интересувате от доставка на продукт в чужбина, моля свържете се с нас.
 • Използваме услугите за доставка на Спиди и Еконт.
 • Очаквайте доставка на вашата поръчка най-късно до 4 работни дни след покупката.
 • Разноските по доставката се поемат от купувача..

Връщане на продукти

Тотем Ски Център дава възможност на клиентите да върнат закупени от нас продукти в срок от 15 дни след закупуването им при следните условия:

 • Връщане на продукта в срок от 15 дни;
 • С представяне на оригинален касов бон;
 • Продуктът трябва да е в търговски вид със запазени етикети и неупотребяван.

Отказване от услуги

Потребителят има право да се откаже от заплатена услуга най-късно 48 часа преди началото на услугата при следните условия:

 • Възпрепятствано пътуване и невъзможност за пристигане на предопределеното място за среща.
 • При здравословни проблеми.
 • В случай на неблагоприятни метеорологични условия по време на ски и сноуборд уроци или наем на екипировка, Тотем НЕ въстановява заплатените суми за услуги.

Въстановяване на заплатени суми за продукти и услуги

 • При заплащане в нашия онлайн магазин, въстановяването на суми, направени с банкова карта, става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 2 дни.
 • При плащане с банков трансфер, въстановяваме сумата в срок от 7 дни.
 • При заплащане във физическите ни магазини, въстановяваме заплатената от вас сума веднага.
 • При връщане на продукт с куриер получавате заплатената сума след като се уверим, че условията за връщане са спазени. Всякакви такси за куриерски или други услуги се поемат от купувача.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Компанията.

Компанията няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Компанията не носи отговорност или отговорност, пряко или непряко, за каквито и да било щети или загуби, причинени или твърдени, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Силно Ви съветваме да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Ние можем да прекратим или спрем Вашия достъп незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите тези Общи условия.

При прекратяване Вашето право да използвате Услугата ще се прекрати незабавно.

Ограничаване на отговорността

Независимо от каквито и да е щети, които Вие бихте могли да понесете, цялата отговорност на Компанията и някой от нейните доставчици съгласно която и да е разпоредба от настоящите Условия и Вашето изключително средство за защита за всичко изложено по-горе ще бъде ограничена до сумата, действително платена от Вас чрез Услугата.

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай Компанията или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети за загуба на печалба, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на услуги, за лично нараняване, загуба на поверителност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързана с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуер на трети страни и / или хардуер на трети страни, използван с Услугата, или в противен случай във връзка с която и да е разпоредба от настоящите Условия), дори ако Компанията или който и да е доставчик е бил уведомен за възможността за такива щети и дори ако средство за защита не успее от основната си цел.

Разрешаване на спорове

Ако имате притеснения или спорове относно Услугата, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с нас.

За потребители от Европейския съюз (ЕС)

Ако сте потребител на Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате.

Промени в настоящите Общи условия

Ние си запазваме правото по наше собствено усмотрение да модифицираме или заменим настоящите Условия по всяко време. Ако преразглеждането е съществено, ние ще положим разумни усилия да предоставим предизвестие от поне 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате Нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или частично, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Общи условия, можете да се свържете с нас:

По имейл: info@totemskibansko.com

На телефон: +359885344865